[Kviz] Koliko brzo razmišljam u programu?


Vrijeme maksimalnog trajanja kviza: 15 minuta

Ime i Prezime
1. Na službenom zagrijavanju spiker mora najaviti zadnju minutu zagrijavanja!
2. Kada mi se nešto desi u programu i trebam pauzu moram se javiti:
3. Bonus za skokove mogu dobiti u bilo kojoj kategoriji!
4. Za pad u programu oduzet će mi se:
5. Ukoliko imam problem sa glazbom moram:
6. Ako sam kadet i imam lastavice ona mora:
7. Rocker je:
8. Koliko okreta moramo imati nakon promjene noge u pirueti sa promjenom noge da da se promjena prizna?
9. U piruetama teška pozicija se broji ako:
10. Ako moj skok nema potpunu rotaciju:
11. Uvijek moram doskočiti na pravu nogu!
12. Što će se desiti ako u kratkom programu nemam kombiniranu piruetu?
13. Što će se desiti ako u slobodnom programu nemam nijednu kombinaciju?
14. Od skokova u programu moram imati:
15. Što je polje proučavanja kineziološke analize:

Hvala