[Kviz] Poznajem li pravila


Vrijeme maksimalnog trajanja kviza: 15 minuta

Ime i Prezime
1. GOE - grade of execution - ocjenu za izvedbu elemenata suci dalu od:
2. Za kategorije seniora i juniora postoji:
3. Lastavice su obavezan dio programa za:
4. Ukoliko u kombiniranoj pirueti klizač ne izvede sve tri osnovne pozicije za taj element će dobiti:
5. Niz skokova u programu dozvoljen je sa:
6. Koji skok je obavezan u solobnom programu?
7. Ako klizač/ica izvede skok sa pogrešnog brida taj skok će biti označen sa oznakom:
8. Ako klizač izvede skok a tehnički panel sumnja na pogrešni brid ali klizač kad pogledaju snimku nije na pogrešnom bridu nego on nije jasan onda će skok imati oznaku:
9. Ocjena za komponente daje se za:
10. Trajanje glazbe za program:
11. Trajanje kratkog programa:
12. Ako u programu izvedem previše skokova:
13. Piruete u programu:
14. Za početak programa kad me prozovu imam 30 sekundi vremena da zauzmem početnu poziciju?
15. Što će se desiti ako mi nešto ispadne za vrijeme programa (dio opreme, dio kostima ili slično):

Hvala