Odrasli


NATAŠA VUK 17.12.1990. ODRASLI – GOLD I
ANA HIBNER 14.06.1989. ODRASLI – SILVER I
LUCIJA MILKOVIĆ 21.09.1994. ODRASLI – SILVER I
MAJA CIGLAR 19.05.1980. ODRASLI – SILVER II
LEO PLIŠKO 07.09.1981. ODRASLI – BRONZE I
ŠEJLA DRAVE 18.03.1975. ODRASLI – BRONZE I
MARINA LESIČAR 10.07.1986. ODRASLI – BRONZE I
MIA MIKECIN 21.08.1985. ODRASLI – BRONZE I
PETRA SILAĐI KORŠA 26.09.1988. ODRASLI – BRONZE I
NIVES SOLDIČIĆ 30.11.1981. ODRASLI – BRONZE I
SONJA STANIČIĆ 10.07.1984. ODRASLI – BRONZE I
NIKOLINA VIDONIS 13.04.1990. ODRASLI – BRONZE I
LARA DADIĆ 18.10.1972. ODRASLI – BRONZE II
TANJA IVUŠIĆ 31.07.1979. ODRASLI – BRONZE II
IVANA MALOVIĆ 25.11.1974. ODRASLI – BRONZE II
ANA MLINAR 05.08.1976. ODRASLI – BRONZE II
DANIJELA MLAĐENOVIĆ 02.10.1979. ODRASLI – BRONZE II
TAMARA VUKOJA 22.08.1973. ODRASLI – BRONZE II
IVANA ŽUPANČIĆ 10.01.1977. ODRASLI – BRONZE II
VEDRAN VIDOVIĆ 16.09.1974. ODRASLI – BRONZE II
DANIJELA BOŽIČNIK 21.03.1969. ODRASLI – BRONZE III
TATJANA ČAKLJUŠIĆ 29.07.1975. ODRASLI – BRONZE III
KATICA HIBNER 18.11.1959. ODRASLI – BRONZE IV
ELLA BOŽIĆ 29.08.2001. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
LUCIJA BRAJKOVIĆ 13.08.2000. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
NINA BREZAK 05.09.1994. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
TENA ĐURETEK 14.09.1999. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
LAURA EFREMOVSKI 09.01.2001. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
IVONA LOVRIĆ 28.04.1994. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
UNA LADAN 09.05.1999. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
TONKA MADI 22.11.1995. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
JELENA MAJIĆ 02.11.2000. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
MARIJA MIHALJEVIĆ 10.08.1993. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
IVONA POSTRUŽIN 08.04.2002. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
MAJA RADIĆ 28.05.1996. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
MIA RAIN 26.06.2003. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
ZVONKO ŠKRABAN 05.02.2000. MLAĐI ODRASLI – BRONZE
LUKA NIKIĆ 07.04.1999. MLAĐI ODRASLI – BRONZE