Raspored Treninga


Molim Vas pripazite na grupe treninga!

GRUPE TRENINGA

Za grupu K1 poslijepodne klizač/ica mora imati ispunjena sva tri uvijeta.
TES za kat.S,J,ADV zbrajaju se SP i FS. Za sve kat. TES i elementi se gledaju na natjecanjima: PH, PZ, KZ, ZM,EC,DRT+TC, LSM,TT+NC
Ukoliko pojedini klizač ima potrebu treniranja na višem terminu isto može biti odobreno 2 do 3 puta tjedno.
Od 06,30 – 07,30 – K1: reprezentacija, perspektivni ZKS i HKS + klizači/ce sa 8 testom.
Početnici i klizači/ice koji se nisu natjecali prijepodne treniraju uvijek pon, sri i pet od 7.45 poslijepodne prema rasporedu grupe K4.
Od 7.15 na led mogu izići klizači/ice sa položenim 6. testom kategorije ml jun A, B , S i J te sa položenim 4. testom kategorija kadeta A i B.
Svi ostali klizači počinju u 7.30.
Ukoliko je spojen termin k4 i k3 početnici i klizači koji se još nisu natjecali nemaju treninga.

RASPORED 27.5.-02.06.2019. KLIZALIŠTE VELESAJAM
PON UTO SRI CET PET
6 zagrijavanje6 zagrijavanje6 zagrijavanje6 zagrijavanje6 zagrijavanje
6.30-7.30 K16.30-7.30 K16.30-7.30 K16.30-7.30 K16.30-7.30 K1
7.30 konda7.30 konda
7 zagrijavanje7 zagrijavanje7 zagrijavanje7 zagrijavanje7 zagrijavanje
7.30-8.30 K27.30-8.30 K27.30-8.30 K27.30-8.30 K27.30-8.30 K2
8.30 konda8.30 balet?8.30 konda8.30 rotacije
13 zagrijavanje13 rotacije13 zagrijavanje13.15 rotacije13 zagrijavanje
13.45-14.30 k413.30-14.15 K413.30-14.15 K413.45-14.45 k3,413.45-14.30 k4
14.30 konda14.15 balet14.15 konda14.30 konda
14 zagrijavanje13.45 zagrijavanje13.45 zagrijavanje13.15 rotacije14 zagrijavanje
14.30-15.15 k314.15-15 k314.15-15 k313.45-14.45 k3,414.30-15.15 k3
15.15 konda15 balet15 konda15.15 konda
15 zagrijavanje14.45 zagrijavanje14.45 zagrijavanje14.15 zagrijavanje15 zagrijavanje
15.30-16.15 k215.15-16 k215.15-16 k215-16 k215.30-16.15 k2
16.15 konda16 balet16 konda16 rotacije16.15 konda
16 zagrijavanje15.45 zagrijavanje15.45 zagrijavanje15.30 zagrijavanje16 zagrijavanje
16.30-17.15 k116.15-17.15 k116.15-17.15 k116.15-17.15 k116.30-17.15 k1
17.15 konda17.15 balet17.15 konda17.15 rotacije17.15 konda

Tablica za grupe treninga prijedlog od 31 10 2018