Raspored Treninga


RASPORED 05.11.03.2018.
PON ZVUTO DSSRI DSCET DSPET ZVSUB ZV
6.30-7.30 k1 6.30-7.30 k16.30-7.30 k1 +konda6.30-7.30 k16.30-7.30 k17-8 k2
7.30-8.30 k27.30-8.30 k2 +balet7.30-8.30 k2+konda7.30-8.30 k27.30-8.30 k28.15-9.15 k1
ZVZV DSDSZV
13.30-14.15 K4 +konda13.45-14.30 K4+balet sa k313.45-14.30 K4+konda13.45-14.30 K4+rotacije13.30-14.15 K4 +konda
14.15-15 k3 +konda14.30-15.15 k3+balet14.30-15.15 k3+konda14.30-15.15 k3+rotacije14.15-15 k3 +konda
15.15-16 k2 +konda15.30-16.30 k2+balet15.30-16.15 k2+konda15.30-16.30 k2+rotacije15.15-16 k2 +konda
16-16.45 k1 +konda16.45-17.45 k1+balet16.30-17.30 k1+konda16.45-17.45 k1+rotacije16.15-17.15 k1 +konda

Tablica za grupe treninga od 11 12 2017 raspored po turnusima od 07 12